Cách đơn giản để làm rõ nét 1 tấm hình với Photoshop

Cùng Photoshop-HT thử chức năng làm rõ, nét hình hơn với Photoshop 1 cách đơn giản nhất mà HT mới được biết nha (Simple way to sharpen a picture in Photoshop).

Bước 1:

– Trước hết các bạn bấm vào File –> Open để chọn ra 1 tấm hình mà các bạn muốn thực hiện.
Và đây là tấm hình cái bánh mà Photoshop-HT chọn.

———-
Bước 2:

– Trên thanh menu, chọn Layer –> New Layer –> Layer Via Copy hoặc bấm Ctrl + J trên bàn phím.

———-
Bước 3:

– Chúng ta làm việc trên layer vừa tạo, khi đó layer sẽ có màu xanh.

– Ở thanh công cụ, vào Filter –> Other –> High Pass

– Khi đó bảng High Pass hiện ra, chọn Radius bằng 4 pixels

– Ở bảng Layer phía tay phải, chọn chế độ hòa trộn là Soft Light.

———-
Bước 4:

– Bây giờ chúng ta sẽ làm việc trên layer gốc.

– Ở thanh Menu, vào Filter –-> Sharpen –-> Smart Sharpen

– Khi bảng hiện ra, chọn như hình:
Amount: 127%
Radius : 1 pixel
Sau đó bấm OK.

Và rồi kết quả cuối cùng sau khi chỉnh sửa, chúng ta có được tấm hình này:

Các bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *