Cách đơn giản để làm rõ nét 1 tấm hình với Photoshop

Cùng Photoshop-HT thử chức năng làm rõ , nét hình hơn với Photoshop 1 cách đơn giản nhất mà HT mới được biết nha (Simple way to sharpen a picture in Photoshop).

Bước 1:

- Trước hết các bạn bấm vào File –> Open để chọn ra 1 tấm hình mà các bạn muốn thực hiện .
Và đây là tấm hình cái bánh mà Photoshop-HT chọn .

———-
Bước 2:

- Trên thanh menu , chọn Layer –> New Layer –> Layer Via Copy hoặc bấm Ctrl + J trên bàn phím .

———-
Bước 3:

- Chúng ta làm việc trên layer vừa tạo , khi đó layer sẽ có màu xanh .

- Ở thanh công cụ , vào Filter –> Other –> High Pass

- Khi đó bảng High Pass hiện ra , chọn Radius bằng 4 pixels

- Ở bảng Layer phía tay phải , chọn chế độ hòa trộn là Soft Light.

———-
Bước 4:

- Bây giờ chúng ta sẽ làm việc trên layer gốc .

- Ở thanh Menu , vào Filter –-> Sharpen –-> Smart Sharpen

- Khi bảng hiện ra , chọn như hình :
Amount: 127%
Radius : 1 pixel
Sau đó bấm OK .

Và rồi kết quả cuối cùng sau khi chỉnh sửa , chúng ta có được tấm hình này :

Các bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>